Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

PKO PTE

PKO Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna powstało w 1998 roku i należy w 100% do banku PKO BP. Na jakich zasadach działa?

PKO PTE FUNDUSZE EMERYTALNE

PKO Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna powstało w 1998 roku i należy w 100% do znanego, działającego od 100 lat banku PKO BP. To spółka, która jest utworzona w celu zarządzania funduszami dedykowanymi przyszłym emerytom. Powierzone oszczędności PKO PTE mogą umożliwić zebranie solidnego kapitału w ramach zabezpieczenia emerytury, ponad to, co wypłacane będzie z ZUS-u i II filaru.

Co oferuje PKO PTE? Przykładem jest PKO DFE, czyli PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny, który jest ściśle połączony z IKZE - Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego. To długoterminowe oszczędzanie pieniędzy, które mogą okazać się niezbędne do zabezpieczenia godnej przyszłości. Poza tym, w ramach IKZE można uzyskać ulgę podatkową, która zależy od wysokości wpłat w danym roku, a także skali podatkowej. Przykładowo, w 2020 roku klienci mogą liczyć nawet do nieco ponad 2000 złotych ulgi podatkowej. Środki można wpłacać w dogodnym terminie, a ich limity są corocznie z góry ustalane. Zgromadzone fundusze mogą być przekazane osobom uprawnionym w razie śmierci. 

PKO DFE jest funduszem zrównoważonym, łączącym bezpieczne obligacje skarbowe i aktywa dające potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Zarządzający funduszem elastycznie reagują na zmiany koniunktury rynkowej, ale z myślą o bezpieczeństwie kapitału przyszłych emerytów.